Slayer

Slayer News

Slayer Photos

Slayer Contact

Slayers Nationaldag

6.6.06 �r inte ett datum som intr�ffar s�rskilt ofta (en g�ng per �rtusende f�r att vara exakt), och medan massor av dumma skr�ckfilmer och fruktansv�rda album kommer att bli sl�ppta f�r hypen �ver en dag som b�r "dj�vulens nummer", best�mde vi h�r p� NDoS oss f�r att detta skulle kunna vara en perfekt dag f�r Hessians �ver hela landet att st�mma m�te och syssels�tta oss med n�got som vi alla kan komma �verens om - att lyssna p� Slayer! Dessutom, vill du verkligen att de d�r evangeliska nykonservativa ska f� ha allt roligt med sin "B�nens Natonaldag"?

Vem �r Slayer

Slayer �r ett band fr�n California. Deras musik har kommit att bli arketypen f�r Satanistisk speed metal musik i den senare h�lften av 1900-talet. Deras album "Reign in Blood" fr�n 1986, �r en av de mest inflytelserika metal albumen genom tiderna, typifierad av den moderna klassikern "Angel of Death".

Officiellt uttalande ang�ende medverkan

ANV�ND INTE h�rlurar! M�let f�r denna dagen �r att alla inom h�rselavst�nd ska f�rst� att det �r Slayers nationaldag. Nationella helgdagar i Sverige handlar inte bara om firande; de handlar om att p�tvinga dem p� icke-medverkande.

Att ta den d�r medverkan till en problematisk niv�

Var man kan k�pa Slayer album

Om du inte redan har �tminstone ett Slayer album i din samling, k�p fr�n amazon.com:

English Language International Day of SlayerSpanish Language International Day of SlayerFrench Language International Day of SlayerNorwegian Language International Day of SlayerGerman Language International Day of SlayerSwedish Language International Day of SlayerDutch Language International Day of SlayerIcelandic Language International Day of SlayerFinnish Language International Day of SlayerPolish Language International Day of SlayerHebrew Language International Day of SlayerPortuguese Language International Day of SlayerSerbian Language International Day of SlayerJapanese Language International Day of SlayerItalian Language International Day of SlayerMacedonian Language International Day of SlayerSlovak Language International Day of SlayerChinese Language International Day of SlayerFarsi Language International Day of Slayer